Den dansande prästen

Den dansande prästen

ISBN: 9515014379

Publication Date: 2004

Publisher: Schilts

Pages: 473

Format: Hardcover

Author: Erik Wahlström

3.83 of 6

Download PDF

Download ePub

Romanen Den dansande prästen handlar om Uno Cygnaeus ”Folkskolans fader i Finland”. Utgångspunkten är det faktum att Cygnaeus fick en oäkta son med sin hushållerska. Saken tystades ner men fick följder för den unga prästens liv och karriär. Cygnaeus tog tjänst som präst på Sitka, en ö utanför Alaskas kust, efter fem år i Sitka arbetade han 12 år i S:t Petersburg som lärare och skolföreståndare, en tid som fick avgörande betydelse för hans tankar om den allmänna folkskola han senare byggde upp i Finland.

Erik Wahlström har skrivit en flödande rik, intressant och inte minst rolig och erotiskt frispråkig roman buren av en starkt personlig berättarröst. Han berättar om indianerna i Sitka; om slavflickan Tsamo som friköptes av en finsk ingenjör och fördes till Finland. Finlands första kvinnliga magister Emma Irene Åström är ett av de intressanta livsöden som skildras i boken, ett annat är August Soldan som ville skriva ett grundläggande verk om hur världsalltet, filosofin och religionen hängde ihop men som i stället uppfinner en metod att göra mjölkpulver, en gasspis till hemmen, en effektivare kolmila, ett myntverk ...

Den dansande prästen bjuder på 1800-talets hela rikedom av idéer: från religion och politik till gymnastikens betydelse för mänskan och sötsakers inverkan på den sexuella aptiten.

”Ingen är nöjdare än jag om någon kan bli intresserad av Cygnaeus genom min bok. Jag tror att han var en storman, eventuellt den största av den handfull som utgjorde Finlands guldålder och lade grunden till vårt samhälle som i dag är mindre orättvist och mindre ojämlikt än något annat.”

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download